Tuyển dụng 2021:
1. Giám đốc khu vực (ASM)
    Số lượng: 5
    Khu vực: Toàn quốc
    Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021
 
  2. Giám sát kinh doanh (SUP)
    Số lượng: 20
    Khu vực: Toàn quốc
    Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021
 
3. Business Development Manager(BDM)
    Số lượng: 120
    Khu vực: Toàn quốc
    Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021
 
4. Nhân viên kinh doanh(DSA)
    Số lượng: 1000
    Khu vực: Toàn quốc
    Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021
 
5. Nhân viên bán hàng qua điện thoại(Telesales)
    Số lượng: 300
    Khu vực: Toàn quốc
    Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021
 

Ứng tuyển ngay vào form bên cạnh hoặc gửi CV về email: Tuyendung@24hplus.vn

Thông tin đăng ký tuyển dụng: