Sản phẩm chứng khoán

CEO VNDIRECT: “Chứng khoán Việt Nam duy trì xu thế tăng điểm trong năm 2021, định giá sẽ dần tiệm cận các thị trường Đông Nam Á”

Theo CEO VNDIRECT, trong trường hợp được nâng hạng thị trường, chứng khoán Việt Nam có thể được trả thêm premium và định giá ở mức cao hơn, dần tiệm cận mặt bằng chung các thị trường trong khu vực Đông Nam Á

Nắm bắt xu thế chung, chúng tôi đã hợp tác với công ty Cổ phần chứng khoán VPS, triển khai sản phẩm chứng khoán đến đội ngũ KH và nhân viên nội bộ. Cùng với quy trình cụ thể, đầu tư mạnh mẽ về công nghệ và đội ngũ nhân viên hỗ trợ nhiệt tình, chắc chắn là nơi đáng tín cậy để phụ vụ nhu cầu tiếp cận thị trường chứng khoán của Khách hàng