Công ty thành viên:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIETGROUP

Có trụ sở làm việc tại TP.HCM, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Tuyển dụng nhân sự(tư vấn, giới thiệu và mô giới lao động, việc làm).

Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIETGROUP có tên gọi khác là công ty VIETGROUP, tên gọi quốc tế là VIETGROUP SERVICE AND TRADING DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Giấy đăng ký kinh doanh

Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần

Mã số thuế: 0313474375

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Nguyên

Ngày cấp giấy phép: 03/09/2020

Thông tin liên hệ 

EmailVIETGROUP_lienlac@greenofc.com

Số 79 Đường 37-Khu Đô thị Vạn Phúc-Phường Hiệp Bình Phước- Quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh

Công ty thành viên:

CÔNG TY TNHH MTV 24H CREDIT

Có trụ sở làm việc tại TP.HCM, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hỗ trợ dịch vụ tài chính tiêu dùng. Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN 24H CREDIT có tên gọi khác là công ty 24HCredit, tên gọi quốc tế là 24H CREDIT MTV COMPANY LIMITED

Giấy đăng ký kinh doanh

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một thành viên

Mã số thuế: 0316078002

Đại diện pháp luật: Hà Hữu Thùy

Ngày cấp giấy phép: 24/12/2019

Thông tin liên hệ 

Email24HCREDIT_lienlac@greenofc.com

Hotline: 089 844 0898

Số 79 Đường 37-Khu Đô thị Vạn Phúc-Phường Hiệp Bình Phước- Quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh

Công ty thành viên:

CÔNG TY TNHH MTV MEKONG CREDIT

Có trụ sở làm việc tại TP.HCM, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn vay tín chấp tiêu dùng. Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN MEKONG CREDIT có tên gọi khác là công ty MKC, tên gọi quốc tế là MEKONG CREDIT COMPANY LIMITED.

Giấy đăng ký kinh doanh

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một thành viên

Mã số thuế: 0315422566

Đại diện pháp luật: Hứa Ngọc Thắng

Ngày cấp giấy phép: 05/12/2018

Thông tin liên hệ 

Liên lạc: MKC_lienlac@greenofc.com

Hotline: 089 844 0898

Số 79 Đường 37-Khu Đô thị Vạn Phúc-Phường Hiệp Bình Phước- Quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh