Là một trong những tổ chức hàng đầu cung cấp giải pháp nền tảng “Sale OutSourcing” cho các tổ chức Định chế tài chính, Bảo hiểm và Ngân hàng tại Việt Nam. 24hPlus đang ngày càng phát triển mở rộng, và chuyển đổi số hóa mạnh mẽ nhằm tạo nên các giá trị bền vững và tối ưu nhất cho các đối tác của mình.

Giám đốc: Hà Hữu Thùy

Email: Thuy.ha@24hplus.vn

— Các đối tác chiến lược —